Loving life with nature, beauty and yoga's wisdom.

Weekly Teaching Schedule


Mondays   11:45 am   Gentle Plus Yoga   1 hr and 15 min   www.birchwoodcenter.com   Nyack, NY 


          


Tuesdays   9:15 am   Level 2/3   1 hr and 30 min   www.birchwoodcenter.com   Nyack, NY


                 12 noon   Gentle Warrior   1 hr and 30 min    www.bamboomovesenglewood.com    Englewood, NJ   
                 Wednesdays   11:45 am   Gentle Plus Yoga   1 hr and 15 min   www.birchwoodcenter.com   Nyack, NY  
                      
    

                      

Thursdays   12 noon   Gentle Warrior   1 hr and 30 min   www.bamboomovesenglewood.com   Englewood, NJ

Fridays   9:30 am   Level 2/3   1 hr and 30 min   www.birchwoodcenter.com   Nyack, NY